Önümler

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Ruian Fangyong” enjamlar zawody, zibil ýasaýan maşyn, gapdal möhürleýji halta ýasaýjy maşyn, halta halta ýasaýjy maşyn, ýüz maska ​​ýasaýjy maşyn, ellik ýasaýjy maşyn, aýakgap örtügi maşyn, duş gapagy ýasaýan maşyn, plastmassa gaplaýyş enjamlaryny professional öndüriji. yza çekiji maşyn, kesiji maşyn we beýleki otnositel maşynlar.

Şanhaýdan 1 sagat ýa-da Guan Guangzhououdan 2 sagat uçýan Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäheriniň Ruian şäherinde ýerleşýäris.

Habarlar

Süýşmek prosesinde nädip takyk gözegçilik etmeli

Süýşürilende nädip takyk gözegçilik etmeli ...

Süýşmek prosesinde takyk gözegçilik etmek möhümdir, sebäbi süýşmegiň hili taýýar önümiň hiline gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin süýşüriji maşyny ulananyňyzda käbir nokatlara üns bermeli.1. Kesiji ýagdaýy Kesýän ýeriň dogry bolmagy üçin kesiji dogry ýagdaýda goýmaly, eger kesiji ýagdaýy dogry bolmasa, nädogry ýagdaýda süýşer we i ...

Süýşmek prosesinde nädip takyk gözegçilik etmeli
Süýşmek prosesinde takyk gözegçilik etmek möhümdir, sebäbi süýşmegiň hili taýýar önümiň hiline gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin käbir nokatlara üns bermeli ...
Laminasiýa maşynynyň birinji açylmaýan bölegi, ikinji açylmaýan bölegi, peç bölegi, yza gaýdýan bölegi bilen birleşdirilýär.Laminasiýa maşynynyň wezipesi iki tapawudy laminat etmek ...