Filmiň süýşüriji maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa:

Model

LJ500

Torbanyň iň giňligi

120mm

Torbanyň iň uzynlygy

200-1000mm

Amatly material

LDPE, HDPE we materiallary gaýtadan işlemek

Material galyňlygy

Her gatlak üçin 10-50 um

Iň köp açylýan giňlik

240mm

Iň ýokary diametri

00800mm

Torba ýasamak tizligi

150 * 2 sany / min

Yza gaýtarmagyň görnüşi

Awtomat

Torba sumkasynyň mukdaryny yzyna öwüriň

Maksimum 30 sany

Dolandyryş diametri

150mm

Maşyn güýji

20kw

Howanyň sarp edilişi

5HP

Agram

3000kg

Ölçegi

6200mm × 2240mm × 1200mm

 

Arza:

Bu enjam rulonda hapa zibil sumkasyny ýasap biler

Aýratynlyk:

1. Magnit poroşok tormozy 5kg, awtomatiki ýüklemek bilen dolandyrylýan her açylmadyk mehaniki şah
2. Inverter hereketlendirijisi tarapyndan dolandyrylýan her bir material iýmitlenmesi
3. Inwertor hereketlendirijisi tarapyndan dolandyrylýan material çaltlygy
4.Serw motor bilen dolandyrylýan material uzynlygy
5. atyly möhürlemek we perforasiýa inwertor hereketlendirijisi bilen dolandyrylýar
6. Howany sowadyjy enjam bilen enjamlaşdyrylan
7. Iki gezek aýlanyş görnüşi yza gaýtaryjy enjam, awtomatiki rulonyň üýtgemegi
8. Iki inwertor hereketlendirijisi bilen herekete getirilýän iki yza çekiji mil
9.PLC + amatly ekranly sensor ekrany, maşynyň tizligini, metr sanyny we sumkanyň uzynlygyny kesgitläp bileris
10.Bir maşynda 2 toplum sero motor, 9 toplum inwertor motor, 2 toplum basgançak we 2 toplum PLC bar

Zibil sumkasynyň nusgasy

1669945548266

Enjamyň jikme-jik beýany

1669945861307

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň